Strona główna

Aktualności


Drodzy Rodzice,

łącząc zabawę z codziennymi zajęciami przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych.

Przedszkole realizuje zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z 17.06.2016r., zatwierdzonej przez MEN.

Pracujemy w oparciu o Program Edukacji Przedszkolnej "Nasze przedszkole" (wydawnictwo MAC EDUKACJA).

 

 Oferta naszego przedszkola wykracza jednak dalece poza podstawę programową. Staramy się, by dzieci pozostające pod naszą opieką mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 

Rolę wychowawcy przedszkola pełni pani

mgr Małgorzata Smolik  5,6 latki    

MGR Kinga Barcik 4latki

 

Język Angielski

Zajęcia języka angielskiego prowadzi pani

mgr Aleksandra Spyrka

 

 

 

 

 

Religia

Dzieci uczestniczą również w zajęciach religii, prowadzonych przez panią

 mgr Agatę Kłapyta

 

 

 

Zajęcia logopedyczne

Nad poprawną wymową naszych milusińskich czuwa

pani

 mgr małgorzata Smolik

 

     

do góry

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie.  Aktualizacja koło komputerowe.