Strona główna

Dokumenty szkoły


Statut szkoły

Statut szkoły dostępny jest do pobrania tutaj.   

Załącznik nr 1 do statutu szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi  do pobrania tutaj.


Misja szkoły

  1. Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak : miłość, mądrość, solidarność, odpowiedzialność.

  2. Jesteśmy po to, aby zapewnić indywidualny, wszechstronny rozwój każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości i potrzeby.

  3. Oferujemy szeroki zakres zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych prowadzonych przez fachowo przygotowaną kadrę.

  4. Dysponujemy dobrymi nauczycielami, stosującymi nowoczesne metody nauczania, wykorzystując środki dydaktyczne.

  5. Przygotowujemy naszych uczniów do życia w nowoczesnym społeczeństwie opierając się na ogólnoludzkich, humanitarnych normach postępowania.

  6. Postaramy się aby nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna.

  7. Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech stanów : nauczycieli, uczniów i rodziców.

  8. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem lokalnym samorządem gminnym, rodzicami, organizacjami wspomagającymi wychowanie dzieci.


Wizja szkoły

Szkoła jest kuźnią życiowej kariery młodego pokolenia szanującego zasady i tradycje środowiska oraz sprawnie funkcjonującego w zmieniającej się rzeczywistości.


Program profilaktyki

Program profilaktyki dostępny jest do pobrania tutaj.


Program wychowawczy

Program wychowawczy dostępny jest do pobrania tutaj.


do góry

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie